Chaffoteaux Thermistance calydra, centora, hyxia, elexia, G23e, Mc2, nectra, primaxia, siam, nexia, 61000733 Agrandir

Chaffoteaux, Thermistance, calydra, centora, hyxia, elexia, G23e, Mc2, nectra, primaxia, siam, nexia, 61000733

Thermistance pour chaudières Chaffoteaux

CALYDRA, CENTORA, HYXIA, ELEXIA, G23E, MC2,  NECTRA, PRIMAXIA, SIAM, NEXIA

61000733

Disponibilité : en stock

Prix promotion internet TTC : 35,32 €